Vikten av kontorsstädning

Många utav oss är väldigt måna om att ha det rent och städat hemmavid, dels för att hemmet ska se presentabelt ut, dels av hygieniska skäl. En plats som vi dock för givet alltid ska vara städad och ren utan att man gör ett handtag är kontoret. Detta med hjälp av alla de duktiga städföretag och firmor som arbetar med detta dagligen.

Kontoret är en plats där mängder av människor vistas och bakterier florerar på tangentbord, kaffeautomater och handtag etc. Oftast har företaget vilket man jobbar på hyrt en städfirma som har till uppgift att städa kontoret dagligen, vilket gör att hygien och renlighet upprätthålls. Det är många människor som vistas på ett kontor, och även om man själv som arbetstagare är noggrann med sin hygien, räcker det med att någon på kontoret inte är det för att fler ska insjukna i olika bakterie- och virussjukdomar.

Enligt https://www.hn.se är det fler företag som satsar på att utöka städningen på kontoret. I artikeln framgår att städföretagen även har ändrat sina rutiner i stor utsträckning på olika sätt. Ett exempel som respondenten i artikeln nämner är de tidigare desinficerade ytorna såsom dörrhandtag och kaffeautomater och liknande en gång i veckan tidigare, något som de numera gör en gång per dag. En annan åtgärd som nämns i artikeln är att städningen även inkludera rengöring av arbetsytor liksom tangentbord och likande. och De har även satt upp handdesinfektionssprit i olika typer av ”stationer” på kontor, vilket gör att de arbetande kan använda sig av den när de går ut och in från kontoret.

Det företag som är anställt för att städa på kontoret och arbetsplatsen fyller därför en viktig roll i att upprätthålla de hygieniska och sanitära krav som finns på arbetsplatsen. Just under den pågående pandemin är dessa ännu mer centrala i att minska smittspridningen och att hålla arbetsplatsen ren.

Många moderna kontor har idag ett system som innebär att man som arbetstagare har fri placering och inte en fast plats att arbeta på. Detta för att öka gemenskapen på kontoret och göra arbetet mer varierande och för att inte bli fast vid en särskild kontorsplats. Detta berör och är mest förekommande på öppna kontorslandskap, och det är en bra tanke i teorin som tyvärr ofta brister i praktiken. Det finns en annan aspekt som gör detta upplägg sämre – hygienfaktorn. Att samtliga på kontoret visats vid samma dator samt använder samma tangentbord bidrar till ett omlopp av bakterier som hade kunnat undvikits om respektive arbetstagare hade en bestämd plats med ett tangentbord och en dator vilken enbart hen använder sig utav.

För att få bukt på detta problem har många arbetsgivare med denna typ av upplägg ökat frekvensen av städningen samt inkluderat kontorsutrustning i denna- allt för att minska antalet bakterier på arbetsplatsen. Just städning på kontor är viktigt i dessa tider för att minimera spridningen av Coronaviruset och den rådande pandemin. Tidigare har städning av arbetsplatser oftast inte inneburit att städarna torkar av just tangentbord, musar och skrämar men numera ingår det i städrutinerna på kontor.